OHEMAA MERCY- Edin JESUS Lyrics and MP3 Download

Eiii sɛ wo wɔ ɔhaw mo mpo a Mese edin bɛn na wo bɛbɔ (Jesus, Je Jesus) Eiii sɛ wo wɔ ɔhaw mo mpo a Mese edin bɛn na wo bɛbɔ (Je Jesus, Je Jesus)


Eiii sɛ wo wɔ ɔhaw mo mpo a
Mese edin bɛn na wo bɛbɔ
(Jesus, Je Jesus)

Eiii sɛ wo wɔ ɔhaw mo mpo a
Mese edin bɛn na wo bɛbɔ
(Je Jesus, Je Jesus)

Fiti mmere a yewo me bɛsi nnɛ
Menhunu edin bia
Wode woho to so a
Maame e wonya ahotɔ wate
Saa edin no na me deɛ
Mede me ho atoso o
Edin Jesus n'ai edin Jesus oo
Saa din no ena yede tutu ahohom bɔnee
(Jesus, Je Jesus)

Mese firi mmere a yewo me bɛsi nnɛ
Menhunu edin bia
Wode woho to so a
Maame e wonya ahotɔ wate
Saa din saa din no
Na yede tutu ahohom bɔnee oo
Edin Jesus naa wate
Edin Jesus oo hee
Je.........Jesus oo
(Je Jesus, Je Jesus)

Eiii ɔbosom wɔ nkwa?
(Daabi)
Maame water wɔ nkwa?
(Daabi)
Bayifoɔ wɔ nkwa?
(Daabi)
Bayibonsam wɔ nkwa
(Daabi)
Mese ɔwɔ nkwa wɔ nkwa wɔ nkwa anaaa
Yesu din no,edin no wɔ tumi o

Eiii edin bɛn koraa na menua e
Wo bɛbɔ ho
(Jesus, Je Jesus )

Nazareth no ne din no ara
Na yede nam, na yede nam
Edin no edin no na yede nam o

Nazareth no ne din no ara
Na yede nam, na yede nam
Edin no edin no m'ahotɔ nkoaa

Nti ennua ne abosom na wode woho atoso yi anaa?
Enwan, maame water ne wɔn a
Ɔkeka ho nyinaa
Edin no na Yohane ne Paul
De tutu ahohom bɔnee wate
Sika ne dwetɛ ntumi tua asɛde yi ka wate
Mekyere wo edin bia
Sɛ wo wɔ ammanie mu a
Wobɔ a wonya nkwa wae
Sɛ wo wɔ ɔhaw bi mu a
Ɛbɛtumi eyi wo afirimu wate
Edin Jesus naa edin Jesus hoo
(Jesus, Je Jesus)

(REPEAT)

Also read:  Joe Mettle - Ɔnwanwani Lyrics and MP3 Download

Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?

fun fun
0
fun
sad sad
0
sad
lol lol
0
lol
Love Love
1
Love
omg omg
0
omg
win win
0
win

Comments

comments

LIKE WHAT YOU'RE READING?

Get the best of Africa BuzzFeed; trending news, tech, movies, lifestyle, comedy, etc. into your email

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

LIKE WHAT YOU'RE READING?

Get the best of Africa BuzzFeed; trending news, tech, movies, lifestyle, comedy, etc. into your email

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

LIKE WHAT YOU'RE READING?

Get the best of Africa BuzzFeed; trending news, tech, movies, lifestyle, comedy, etc. into your email

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Send this to a friend